فیس براش

فیس براش دستی

فیس براش ها از جمله فیس براش های برقی و فیس براش دستی سیلیکونی از جمله ابزارهای پاکسازی و  شستشوی صورت هستند که کار شستشوی پوست را بهتر از دست و یا لیف انجام میدهند، از جمله پاکسازی پوست به صورت عمقی و پاکسازی منافذ و پیشگیری از بزرگ شدن منافذ و رفع جوشهای سر سیاه و سرسفید و رفع آلودگی ها.

فهرست